Ochrona odgromowa

Podstawowymi elementami bezpieczeństwa budynków i ich otoczenia są instalacje odgromowe, które mają za zadania zabezpieczyć obiekty poprzez wyeliminowanie lub zminimalizowanie skutków wyładowań atmosferycznych.

Kompleksowa ochrona odgromowa składa się z:

  • ochrony zewnętrznej, która ma na celu bezpośrednie przejęcie wyładowania atmosferycznego i odprowadzenie prądu piorunowego do ziemi,
  • ochrony wewnętrznej, mającej na celu wyeliminowanie ewentualnych przepięć powstałych w wyniku wyładowania atmosferycznego, wnikających do instalacji elektrycznej chronionego obiektu.

ORW-ELS oferuje Państwu pełną gamę produktów przeznaczonych do kompleksowej ochrony odgromowej.

Oferowane produkty spełniają wymagania obowiązujących norm polskich, europejskich oraz norm krajowych państw Unii Europejskiej. Instalacje te charakteryzują się wysoką jakością, potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami oraz raportami z badań przeprowadzonymi przez niezależne laboratoria badawcze.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 Ochrona odgromowa GROMOSTAR

 

Do pobrania

Folder - GROMOSTAR Ochrona odgromowa