Montaż instalacji przeciwpożarowej

Będąc producentem systemu sygnalizacji pożaru MEDIANA jesteśmy w pełni kompetentni do przeprowadzania jego: 
  • instalacji,
  • konserwacji,
  • serwisu.
W tym zakresie mamy bogate doświadczenie; od kilkunastu lat instalujemy i obsługujemy systemy MEDIANA,  które nieprzerwanie pracują w różnych obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych, z powodzeniem spełniając swoje funkcje ochrony życia i mienia. Ponadto  instalujemy i wykonujemy konserwację  systemów przeciwpożarowych i oddymiania innych marek. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia elektryczne SEP 1 kV oraz certyfikaty ze szkoleń producentów systemów uprawniające  ich do obsługi i instalacji tych urządzeń. Współpracujemy z wieloma instytucjami w całej Polsce w zakresie okresowych konserwacji oraz bieżącej obsługi serwisowej.

Zapraszamy do kontaktu!