Przewód izolowany wysokonapięciowy

Przewód izolowany wysokonapięciowy ORW-ELS/LPS-4 przeznaczony jest do stosowania jako przewód odprowadzający prąd wyładowania atmosferycznego. Stosowany jest w instalacjach odgromowych zewnętrznych, wykonanych w systemie odizolowanym od konstrukcji budynku. Przeznaczony do stosowania w budownictwie indywidualnym, przemysłowym, farmach wiatrowych, fotowoltaicznych, w strefach zagrożonych wybuchem, oraz wszędzie tam gdzie występuje brak możliwości zachowania odległości separacyjnej pomiędzy przewodem odprowadzającym prąd wyładowania a punktem zbliżenia (np. konstrukcje, anteny, urządzenia, instalacje, itp.).

Zastosowanie półprzewodzących ekranów na żyle przewodzącej i izolacji, powoduje równomierny rozkład pola elektrycznego wewnątrz przewodu zapewniając bezpieczną i bezawaryjną eksploatację.

Powłoka przewodu jest odporna na promieniowanie (UV) i chroni przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych. Przewód można stosować na zewnątrz budynku jak i bezpośrednio w ziemi.

Dane techniczne:

Zgodność z normami IEC TS 62561-8, PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1, IEC 60502-2, PN-EN 60228, 
Okres gwarancji  2 lata 

 

 
Nazwa handlowa ORW-ELS/LPS-4
Przekrój żyły roboczej (mm2) 35
Materiał żyły miedź
Średnica zewnętrzna przewodu (ømm)  ≈24,5
Maksymalna rezystancja żyły w temp. 20oC (Ω/km) 0,524
Zakres temperatury pracy od -30 do +70°C
Zakres temperatury montażu od -5 do +40°C
Minimalny promień gięcia 12 x średnica przewodu
Palność przewodu nie rozprzestrzeniający płomienia

Do pobrania

Karta techniczna - Przewód izolowany wysokonapięciowy

Poświadczenie IR SEP nr 1-2021 - wytrzymałość elektryczna udarowa przewodu ORW-ELS-LPS-4