Montaż instalacji odgromowej

  • Zapewniamy naszym klientom fachową pomoc techniczną. W niektórych przypadkach przed wykonaniem instalacji przeprowadzamy bezpłatną wizję lokalną w celu  doboru odpowiednich produktów  do danego obiektu.

  • Na podstawie uzyskanych od klientów danych dotyczących obiektu (rzuty  zdjęcia, dane opisowe) lub w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu opracowujemy szczegółowe wyceny i przedstawiamy koncepcje ochrony odgromowej.

  • Zajmujemy się opracowywaniem  projektów instalacji odgromowych i analiz ryzyka zagrożeń piorunowych. Projekty wykonywane są przez projektantów z uprawnieniami budowlanym  i są zatwierdzane przez rzeczoznawców ds. p.poż.

  • Nasi fachowcy wykonują instalacje odgromowe  na różnych budynkach na terenie całej Polski. Podejmiemy się  zabezpieczenia każdego obiektu. Realizowane prace wykonywane są również przez zastosowanie technik alpinistycznych z wykorzystaniem  profesjonalnego  sprzętu, dzięki czemu instalacje są wykonywane sprawnie i terminowo.

  • Zajmujemy się zabezpieczeniami instalacji elektrycznych przed skutkami przepięć spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne.

  • Przeprowadzamy przeglądy techniczne istniejących instalacji odgromowych. Wykonujemy pomiary rezystancji uziemienia oraz sprawdzamy ciągłość przewodów oraz stan wszystkich elementów instalacji.

Zapraszamy do kontaktu!

Instalacje odgromowe