Montaż instalacji odgromowej

W obliczu nagłych burz i niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, instalacja odgromowa odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dla budynków oraz ludzi przebywających w ich wnętrzu. Montaż instalacji odgromowej to złożony proces, mający na celu skuteczne przejęcie wyładowania atmosferycznego, odprowadzanie energii atmosferycznej i minimalizowanie ryzyka związanego z uderzeniami piorunów.

Montaż instalacji odgromowej

Zapewniamy naszym klientom fachową pomoc techniczną. Przeprowadzamy bezpłatną wizję lokalną w celu doboru odpowiednich produktów  do danego obiektu. Na podstawie uzyskanych od klientów danych dotyczących obiektu (rzuty, zdjęcia, dane opisowe) lub w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu opracowujemy szczegółowe wyceny i przedstawiamy koncepcje ochrony odgromowej. Zajmujemy się opracowywaniem projektów instalacji odgromowych i analiz ryzyka zagrożeń piorunowych. Projekty wykonywane są przez projektantów z uprawnieniami budowlanym  i są zatwierdzane przez rzeczoznawców ds. p.poż.

Nasi fachowcy wykonują instalacje odgromowe na różnych budynkach na terenie całej Polski. Podejmiemy się zabezpieczenia każdego obiektu. Realizowane prace wykonywane są również przez zastosowanie technik alpinistycznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, dzięki czemu instalacje są wykonywane sprawnie i terminowo. Zajmujemy się zabezpieczeniami instalacji elektrycznych przed skutkami przepięć spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne. Przeprowadzamy przeglądy techniczne istniejących instalacji odgromowych. Wykonujemy pomiary rezystancji uziemienia oraz sprawdzamy ciągłość przewodów oraz stan wszystkich elementów instalacji.

Przy realizacji tego procesu, warto zaangażować wykwalifikowany zespół specjalistów, aby zagwarantować poprawność i skuteczność instalacji odgromowej. W ORW-ELS oferujemy także:

 

Zainteresowany ofertą?

Instalacje odgromowe