SELECT d.*, a.* FROM do_pobrania_categories a LEFT JOIN do_pobrania_categories_description d ON a.id=d.category_id WHERE a.id='132' AND d.language_id='1' Reklamacje - ORW-ELS

Inne pliki

Reklamacje

Ogólne warunki gwarancji

Informacja dla klientów dotycząca reklamacji