Technika PDA na świecie

Informacje pochodzą ze strony Międzynarodowej Organizacji Ochrony Odgromowej (International Lightning Protection Association ILPA).

http://www.intlpa.org/

 

NORMY ESE - skrót ang. Early Streamer Emission, fr. PDA  dotyczące ochrony odgromowej za pomocą piorunochronów z wczesną emisją lidera.

Normy ESE i PDA

STATYSTYKI

Liczba piorunochronów PDA wyprodukowanych w Europie i zainstalowanych na całym świecie według oficjalnych statystyk kształtuje się następująco:

  • w roku 1986, który jest pierwszym rokiem dostępnych statystyk, liczba zainstalowanych piorunochronów PDA wynosiła 4 088 szt.,
  • w roku 2006 całkowita liczba zainstalowanych urządzeń wynosiła 393 000 szt.,
  • w roku 2016 ta liczba wynosiła 680 000 szt.

Łączna do tej pory liczba zainstalowanych piorunochronów PDA przekroczyła liczbę 7 600 000 szt.