Ręczny ostrzegacz pożarowy OR-PZ

Ręczny ostrzegacz pożarowy OR-PZ jest urządzeniem przekazującym do centrali informacje o zagrożeniu pożarowym poprzez ręczne uruchomienie. Instaluje się go na liniach dozorowych w systemach sygnalizacji pożaru ORW-ELS.  Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie interwencja ludzka może się okazać skuteczniejsza niż dozór za pośrednictwem czujek.

ZASADA DZIAŁANIA

Ręczny ostrzegacz pożarowy OR-PZ jest wyposażony w mikroprocesor, który w przypadku naciśnięcia na szybkę ręcznego ostrzegacza przekazuje w sposób cyfrowy informację do centrali.

Zawiera dwustronny izolator zwarć 0,06Ω.

Sprawdź naszą ofertę:

Typ

OR-PZ A011N-I

Rodzaj

Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny

Napięcie zasilania

(10 - 28) VDC / 24 VDC

Pobór prądu

stan dozoru  0,3 mA

stan alarmu pożarowego 1 mA

Zakres temperatur pracy

od -10°C do +55°C

Wilgotność względna

95 % przy 40˚C

Wykonanie

do użytku wewnętrznego

Stopień ochrony

IP24*

Wymiary (szer. wys. x gł.)

89 x 93 x 59,5 mm

Kolor obudowy

czerwony RAL 3001

Waga

190 g

*podana cecha nie została potwierdzona podczas procesu oceny zgodności/oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych prowadzonego przez CNBOP-BIP

Do pobrania

Certyfikat zgodności EC nr 1438-CPD-0173 - CNBOP - Ręczny ostrzegacz pożarowy OR-PZ

Certyfikat wydany 05.05.2010 r. przez CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego z siedzibą w Józefowie k/Otwocka.

Świadectwo dopuszczania nr 5143-2023 - Ręczny ostrzegacz pożarowy OR-PZ

Świadectwo dopuszczenia wydane 09-11-2023 r. przez CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego z siedzibą w Józefowie k/Otwocka.

Karta techniczna - Ręczny ostrzegacz pożarowy OR-PZ

Deklaracja właściwości użytkowych - ręczny ostrzegacz pożarowy OR-PZ