Czujka płomienia OR-UV

Czujka płomienia OR-UV wyposażona jest w mikroprocesor, który dokonuje analizy sygnału lampy UV, zapewnia dialog pomiędzy czujką płomienia, a centralą oraz zarządza wskaźnikami zadziałania. Zastosowana technologia zapewnia bardzo dużą czułość i jednocześnie niezawodność działania. Posiada bardzo krótki czas reakcji oraz dozoruje zagrożenie pożarowe na odległość nie większą niż 40 m. Układ elektroniczny jest zlokalizowany w czujce. Adresowanie czujki płomienia odbywa się metodą elektroniczną za pomocą programatora lub centralki. Przystosowana jest do pracy w systemie cyfrowy i analogowym.

Stosowana jest ona wszędzie tam, gdzie stan zagrożenia pożarowego jest poprzedzany pojawieniem się iskrzenia lub ognia. Stosuje się ją szczególnie w miejscach gdzie należy wykryć szybko płomień lub iskrzenie, np. miejsca zagrożone wybuchem, przemysł chemiczny, itp.

ZASADA DZIAŁANIA  

Pojawienie się światła z zakresu 185 – 260 nm powoduje zmianę sygnału elektrycznego w lampie UV. Zmiana ta jest rejestrowana przez mikroprocesor, który wysyła ten stan do centrali.

Zainteresowany ofertą?

Sprawdź naszą ofertę:

Dane techniczne:

 Typ

OR-UV A021N

 Rodzaj

Czujka płomienia adresowalna

 Napięcie pracy

14 V - 28 V

 Pobór prądu

stan dozoru  < 3 mA

stan alarmu pożarowego < 4 mA

 Kąt dozoru

100˚

 Zakres wykrywanego pasma

185-260 nm

 Zakres temperatur pracy

od -25°C do 70°C

 Wilgotność względna

< 94 % przy 40˚C

 Wymiary

Ø max. 76 mm, wysokość z gniazdem 56 mm

 Waga

70 g,  gniazdo 40 g

Do pobrania

Karta techniczna - Czujka płomienia OR-UV