Czujka przeciwpożarowa ciepła OR-TN

Czujka przeciwpożarowa OR-TN wyposażona jest w mikroprocesor, który dokonuje analizy sygnału komory pomiarowej, zapewnia
dialog pomiędzy czujką a centralą oraz zarządza wskaźnikami zadziałania. Zastosowana technologia zapewnia bardzo dużą czułość i niezawodność działania. Układ elektroniczny jest zlokalizowany całkowicie w czujce.
Adresowanie czujki przeciwpożarowej odbywa się metodą elektroniczną za pomocą programatora lub centralki. Przystosowana jest do pracy w systemie cyfrowym i analogowym.

Stosuje się ją głównie w pomieszczeniach gdzie występuje duże zapylenie lub zadymienie uniemożliwiające stosowanie czujek dymu lub gdzie nagły przyrost temperatury może spowodować zagrożenie pożarowe.

ZASADA DZIAŁANIA:

Czujka przeciwpożarowa dokonuje pomiaru temperatury za pomocą czujnika o bardzo małej inercji termicznej. Ocena pochodnej przyrostu temperatury dokonywana jest numerycznie. Czujka reaguje na progi nadmiarowe i nadmiarowo-różnicowe.

Zainteresowany ofertą?

Sprawdź naszą ofertę:

Dane techniczne:

 Typ  OR-TN A041N-I    
 Rodzaj  Czujka ciepła, nadmiarowo-różnicowa, kasowalna, adresowalna, punktowa 
 Napięcie pracy   14 V - 28 V  
 Pobór prądu

 stan dozoru  < 1 mA

 stan alarmu pożarowego < 3 mA

 Zakres temperatur pracy   od -10°C do +40°C
 Wilgotność względna  < 94 % przy 40˚C
 Klasa  A1, A2, A2S, A1R, A2R
 Wymiary  Ø max. 76 mm, wysokość z gniazdem 56 mm
 Waga  70 g,  gniazdo 40 g
 Zgodność z normą  EN 54-5  

Do pobrania

Czujka_ciepła_OR-TN_karta_techniczna_2022

Certyfikat stałości właściwości użytkowych - CNBOP - Czujka ciepła OR-TN

Certyfikat dla punktowej czujki ciepła OR-TN A041N-I wydany po raz pierwszy w dniu 10.10.2012 (znowelizowany 27.09.2022) przez CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego z siedzibą w Józefowie k/Otwocka.

Deklaracja właściwości użytkowych Czujka ciepła OR-TN