Moduł sterujący przeciwpożarowy OR-ES

Moduł przeciwpożarowy OR-ES służy do sterowania poprzez wyjścia przekaźnikowe zewnętrznymi urządzeniami alarmowymi i przeciwpożarowymi współpracującymi z systemem np. sygnalizatorami akustycznymi, drzwiami ewakuacyjnymi, systemami oddymiającymi, systemami nagłaśniającymi itp. Moduł sterujący ma również możliwość zbierania informacji z obiektu o zadziałania urządzeń zewnętrznych i przesyłania ich do centrali np.: zadziałanie systemu oddymiania, zadziałanie pomp, uruchomienie tryskaczy, położenie klap oddymiających, okien, itp.

ZASADA DZIAŁANIA

Wyjścia modułu sterującego (przekaźniki) zostaną wysterowane w momencie otrzymania od centrali sygnalizacji pożaru rozkazu wysterowania któregoś z wyjść przekaźnikowych. Centrala wysyła rozkaz wysterowania wyjścia przekaźnikowego, gdy zostanie odebrany sygnał alarmu od pojedynczego elementu sytemu lub grupy elementów ze strefy, która jest skojarzona z danym wyjściem przekaźnikowym. Zbieranie informacji z urządzeń współpracujących polega na kontroli styków bezpotencjałowych kontrolowanego urządzenia. Zmiana styków w urządzeniu kontrolowanym przez element sterujący powoduje przesłanie informacji do centrali.

Sprawdź naszą ofertę:

Typ

OR-ES A091N-I

Rodzaj

Urządzenie wejścia/wyjścia – moduł sterujący

Napięcie zasilania

(14 - 28) VDC / 24 VDC

Pobór prądu

stan dozoru  

stan alarmu pożarowego

Zakres temperatur pracy

od -20°C do +70°C

Wilgotność względna

94 % przy 40˚C

Stopień ochrony

IP55

Wymiary

160 x 120 x 80 mm

Waga

360 g

Zgodność z normą

EN 54-18 

Do pobrania

Certyfikat zgodności EC nr 1438-CPD-0172 - CNBOP - Moduł sterujący OR-ES

Certyfikat wydany 07.04.2010 r. przez CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego z siedzibą w Józefowie k/Otwocka.

Karta techniczna - Moduł sterujący OR-ES

Deklaracja właściwości użytkowych - moduł sterujący OR-ES