Optyczna czujka dymu OR-OR

Optyczna czujka dymu OR-OR wyposażona jest w mikroprocesor, który dokonuje analizy sygnału komory pomiarowej, zapewnia dialog pomiędzy czujką a centralą oraz zarządza wskaźnikami zadziałania. Stan komory pomiarowej czujki może być kontrolowany na odległość przez centralę. Zastosowana technologia zapewnia bardzo dużą czułość i jednocześnie niezawodność działania. Układ elektroniczny jest zlokalizowany całkowicie w czujce. Adresowanie optycznej czujki dymu odbywa się metodą elektroniczną za pomocą programatora lub centralki. Optyczna czujka dymu OR-OR jest przystosowana do pracy w systemie cyfrowym i analogowym. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie stan zagrożenia pożarowego jest poprzedzany pojawieniem się dymu widzialnego. Optyczna czujka dymu OR-OR jest najbardziej rozpowszechnioną czujką ze względu na jej uniwersalność w działaniu. Czujka jest przydatna do wykrywania małych jak i  dużych cząsteczek dymu. Stosuje się ją w biurach, szpitalach, przemyśle itp.

ZASADA DZIAŁANIA:

Przeniknięcie dymu do komory pomiarowej powoduje pojawienie się światła odbitego od cząsteczek dymu oraz zmianę sygnału elektrycznego na odbiorniku podczerwieni.

Zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź naszą ofertę:

Dane techniczne:

 Typ OR-OR A061N-I 
 Rodzaj Czujka optyczna dymu punktowa, adresowalna 
 Napięcie pracy 10-28V DC
 Pobór prądu

stan dozoru < 200 µA

stan alarmu pożarowego < 3 mA

 Zakres temperatur pracy od -20°C do +70°
 Wilgotność względna  <94% przy 40°C
 Ciśnienie atmosferyczne brak wpływu
 Przepływ powietrza brak wpływu
 Wymiary:
 -wysokość całk.
 -średnica
56 mm
76 mm
 Waga:
 -czujka
 -gniazdo
70 g
40 g
 Przydatność czujki do wykrywania pożaru testowego TF1-A
TF2-B
TF3-A
TF4-A
TF5-A
 Zgodność z normą EN 54-7 

Do pobrania

Certyfikat zgodności EC 1438-CPD-0184 CNBOP - Optyczna czujka dymu OR-OR (CZASOWO ZAWIESZONY)

Certyfikat dla optycznej czujki dymu OR-OR A061N-I wydany 12.05.2010 r. przez CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego z siedzibą w Józefowie k/Otwocka.

Karta techniczna - Czujka optyczna dymu OR-OR

Deklaracja właściwości użytkowych - optyczna czujka dymu OR-OR