Badania produktów

Badania na zgodność z normami PN-EN 50164* oraz NF C 17-102:2011

 

Piorunochrony GROMOSTAR oraz osprzęt odgromowy produkowany przez ORW-ELS Sp. z o.o. zostały poddane badaniom i spełniają wymagania normy PN-EN 50164-1:2010* dotyczącej odporności elementów urządzenia piorunochronnego na oddziaływanie prądu pioruna oraz wymagania normy NF C 17-102 :2011.

Wymagania normy PN-EN 50164-1 zostały przywołane w normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych PN-EN 62305, gdzie wyraźnie zaznaczono, że elementy LPS powinny wytrzymywać bez uszkodzenia skutki prądu pioruna i przypadkowe naprężenia. Jednocześnie zapisano, iż można to osiągnąć poprzez dobór elementów, które przeszły pomyślnie badania zgodnie z wieloczęściową normą PN-EN 50164-1.

Badania elementów LPS zgodnie z tą normą obejmują próby kondycjonowania/starzenia (sprawdzenie jakości powłok), badania oznaczeń oraz badania udarowe prądem piorunowym.

*Norma EN 50164-1:2010 została zastąpiona normą EN 62561-1:2012

Norma NF C 17-102 z września 2011  dotycząca systemów ochrony odgromowej za pomocą piorunochronu z wczesną emisją lidera określa wymagania i procedury probiercze dotyczące piorunochronów PDA.

Przebieg badań zgodnie z NF C 17-102:

  • próby ogólne (próby znakowania, informacje dokumentalne i identyfikacja),
  • próby mechaniczne (kontrola parametrów wymiarowych),
  • próby środowiskowe (traktowanie mgłą solną, wilgotną atmosfera siarkową),
  • próby elektryczne (próby prądowe),
  • badanie skuteczności (montaż eksperymentalny, rejestracja parametrów klimatycznych, pomiar skuteczności).

Badania laboratoryjne, którym zostały poddane piorunochrony i osprzęt odgromowy produkcji ORW-ELS Sp. z o.o.

 

  • Badania środowiskowe (odporności na działanie obojętnej mgły solnej, odporność na działanie wilgotnej atmosfery SO2 ) oraz badania czytelności oznaczeń przeprowadzone w 2012 r. w Instytucie Techniki Budowlanej ITB, Zespole Laboratoriów Badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, Laboratorium Materiałów Budowlanych w Warszawie.
  • Badania silnoprądowe przeprowadzone w 2012 r. w  Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy Laboratorium Symulowanych Wyładowań Atmosferycznych  w Warszawie.
  • Badania skuteczności piorunochronów przeprowadzone w 2012 i 2015 r. w Laboratorium SIAME Nauk Inżynieryjnych stosowanych w Mechanice i Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Pau et des Pays de l’Adour  w Pau we Francji.
  • INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy w Warszawie potwierdził pozytywne wyniki badań laboratoryjnych i zastosowanie w układach ochrony odgromowej obiektów piorunochronu GROMOSTAR, a także spełnienie przez wyrób wymagań zawartych w NF C 17-102: 2011 oraz PN-EN 62561-1:2012 przyznając CERTYFIKAT IEn.
  • Badania porównawcze zwodów PDA GROMOSTAR w stanie nieaktywnym (ze zwartym układem wspomagającym – symulacja zwodu Franklina) i aktywnym (otwarty układ wspomagający) zostały przeprowadzone w 2012 r. w Laboratorium Wysokonapięciowym SIAME Uniwersytetu Pau et des Pays de l’Adour w Pau we Francji. Uzyskane wówczas wyniki stanowią wiarygodne potwierdzenie większej skuteczności zwodu PDA GROMOSTAR w stosunku do zwodu Franklina.

Raporty z ww. badań udostępniamy na życzenie klientów.

Zainteresowany ofertą?

Piorunochron GROMOSTAR podczas badania skuteczności w Laboratorium Siame Uniwersytetu PAU we Francji.

Badanie silnoprądowe piorunochronu GROMOSTAR w Laboratorium Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie.