Jonizacyjna czujka dymu OR-IA

Adresowalna jonizacyjna czujka dymu OR-IA charakteryzuje się bardzo wysoką czułością oraz odpornością na warunki klimatyczne. Wyposażona jest w mikroprocesor, który dokonuje analizy sygnału komory pomiarowej, zapewnia dialog pomiędzy czujką, a centralą oraz zarządza wskaźnikami zadziałania. Zastosowana technologia zapewnia bardzo dużą czułość i jednocześnie niezawodność działania. Układ elektroniczny jest zlokalizowany w czujce. Adresowanie czujki odbywa się metodą elektroniczną za pomocą programatora lub centralki. Czujka OR-IA przystosowana jest do pracy w systemie cyfrowym lub analogowym.

Jest najczęściej stosowaną czujką ze względu na jej zdolność wykrywania dymu zarówno widzialnego jak i niewidzialnego towarzyszącego początkowej fazie zagrożenia pożarowego. Zaleca się ją szczególnie na poddasza, strychy, piwnice oraz wszędzie tam, gdzie występuje zjawisko skraplania się rosy oraz możliwość powstania zagrożenia pożarowego typu przegrzewanie się przewodów, kabli lub powolnego tlenia (szafy, rozdzielnie elektryczne).

ZASADA DZIAŁANIA:

Pojawienie się cząstek dymu w komorze pomiarowej powoduje zmianę prądu jonizacji, którego źródłem jest izotop Am 241 o znikomo małej radioaktywności alfapromieniotwórczej.

Zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź naszą ofertę:

Dane techniczne:

 Typ OR-IA A051N
 Rodzaj Czujka jonizacyjna dymu, adresowalna
 Napięcie pracy 14V-28V 
 Zakres temperatur pracy od -20°C do +70°C
Pobór prądu

stan dozoru < 1,4 mA

stan alarmu pożarowego < 1,8 mA

 Wilgotność względna  ≤95% 
 Element aktywny   Ameryk 241 0,1 μCi (3,7 kBq)
 Klasy zadziałania

TF1-A

TF2-C

TF3-B

TF4-A

TF5-B  

 Wymiary (wyskokość x średnica)

76 x 70 mm 
 Waga 80 g  

Do pobrania

Karta techniczna - Czujka jonizacyjna dymu OR-IA