Instalacje przeciwpożarowe

Instalacje przeciwpożarowe to systemy ostrzegające o zagrożeniu ogniowym. Dzięki nim możliwe jest uniknięcie zniszczenia mienia, a rozwiązanie to powinno być podstawą odpowiedniego wyposażenia każdego budynku. W skład systemów SSP wchodzą różne urządzenia, które odpowiadają za zdrowie i życie ludzi – najważniejszym parametrem jest więc niezawodność.

Instalacje przeciwpożarowe – z czego się składają?

Instalacje przeciwpożarowe to niezawodne i skuteczne rozwiązanie, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia na wypadek zagrożenia ogniowego. Aby poinformować o wystąpieniu pożaru i zapewnić szybką reakcję, systemy sygnalizacji pożarów składają się z:

  • czujnika dymu, zaprojektowanego tak, by wykryć dym i alarmować o wystąpieniu pożaru. Wśród rodzajów czujników systemów detekcji pożarów wyróżniamy rozwiązania optyczne, termiczne i kombinowane;
  • alarmu, wyróżniający się szybką reakcją i możliwością wyraźnego poinformowania o wystąpieniu pożaru. Systemy pożarowe mogą być wyposażone w alarmy dźwiękowe, świetlne i łączone, które są dostosowane do potrzeb i wymagań danego budynku;
  • sygnalizatorów, służących do wizualnej sygnalizacji pożaru, co pozwala na szybką reakcję i ucieczkę z budynku. Zazwyczaj są one montowane na suficie i wyposażone w wyraźne światło, widoczne z każdej części budynku.

Zainteresowany ofertą?

Instalacje przeciwpożarowe i sygnalizacji MEDIANA

W ORW-ELS oferujemy szereg wyrobów wysokiej jakości urządzeń wchodzących w skład instalacji przeciwpożarowej, które są certyfikowane w CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej). 
W skład interaktywnego adresowalnego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru MEDIANA wchodzą:

  • nowoczesna, wieloprocesowa centrala odpowiadająca za zbieranie informacji, sterowanie i prawidłową komunikację wszystkich elementów systemu oraz współpracująca z innymi systemami (oddymiania, sterowania windami, powiadamiania PSP, gaszenia),
  • optyczna czujka dymu o najwyższym stopniu czułości, będąca najbardziej uniwersalną czujką wykrywania pożaru,
  • czujka ciepła – stosowana głównie w pomieszczeniach o dużym zadymieniu lub zapyleniu,
  • czujka płomienia – wykrywająca iskrzenie i ogień,
  • ręczny ostrzegacz pożaru – stosowany wszędzie tam gdzie interwencja ludzka może okazać się skuteczniejsza niż dozór za pośrednictwem czujek,
  • wskaźnik zadziałania służący do optycznego powtórzenia sygnalizacji stanu alarmowania czujki,
  • moduł kontrolno-sterujący służący do sterowania poprzez wyjścia przekaźnikowe zewnętrznymi urządzeniami alarmowymi a także zbierania informacji z obiektu od urządzeń zewnętrznych i przesyłaniu ich do centrali.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą urządzeń współtworzących system alarmu pożarowego MEDIANA. Oferujemy także wysokiej jakości rozwiązania chroniące nieruchomości przed niebezpiecznymi skutkami wyładowań atmosferycznych. Sprawdź – instalacje odgromowe.

 

Zainteresowany ofertą?

Ochrona przeciwpożarowa - System MEDIANA