Systemy sygnalizacji pożaru

System wykrywania i sygnalizacji pożaru MEDIANA

Właściwa instalacja ostrzegająca o zagrożeniu ogniowym jest podstawą odpowiedniego wyposażenia każdego budynku. Rozmaite urządzenia tworzą specjalny system sygnalizacji pożaru, który odpowiada za zdrowie i życie ludzi – musi być więc on niezawodny.

Oferujemy szereg wyrobów wysokiej jakości, które są certyfikowane w CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej).

W skład interaktywnego adresowalnego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru MEDIANA wchodzą:

  • nowoczesna, wieloprocesowa centrala odpowiadająca za zbieranie informacji, sterowanie i prawidłową komunikację wszystkich elementów systemu oraz współpracująca z innymi systemami (oddymiania, sterowania windami, powiadamiania PSP, gaszenia),
  • optyczna czujka dymu o najwyższym stopniu czułości, będąca najbardziej uniwersalną czujką wykrywania pożaru,
  • czujka ciepła – stosowana głównie w pomieszczeniach o dużym zadymieniu lub zapyleniu,
  • czujka płomienia – wykrywająca iskrzenie i ogień,
  • ręczny ostrzegacz pożaru – stosowany wszędzie tam gdzie interwencja ludzka może okazać się skuteczniejsza niż dozór za pośrednictwem czujek,
  • wskaźnik zadziałania służący do optycznego powtórzenia sygnalizacji stanu alarmowania czujki,
  • moduł kontrolno-sterujący służący do sterowania poprzez wyjścia przekaźnikowe zewnętrznymi urządzeniami alarmowymi a także zbierania informacji z obiektu od urządzeń zewnętrznych i przesyłaniu ich do centrali.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą urządzeń współtworzących system wykrywania i sygnalizacji pożaru MEDIANA.

 

Ochrona przeciwpożarowa - System MEDIANA