Piorunochron Gromostar 45

Piorunochron z wczesną emisją lidera lidera PDA (fr. Paratonnerre à Dispositif d'Amorçage) stanowi główny element instalacji odgromowej chroniącej obiekt przed pożarem i uszkodzeniami wynikłymi z wyładowań piorunowych. W warunkach burzowych wcześniej od innych elementów chronionego obiektu wytwarza jonizację, dzięki czemu ukierunkowuje na siebie prąd wyładowania pioruna. Piorunochron GROMOSTAR zapewnia preferowany punkt uderzenia pioruna, zabezpieczając przy tym wszystkie elementy znajdujące się w jego promieniu ochrony.

Piorunochron GROMOSTAR 45 dostępny jest w dwóch wersjach materiałowych: stal nierdzewna lub miedź.

Zainteresowany ofertą?

Dane techniczne:

Zgodność z normami: NF C 17-102 (2011-09), PN EN 62561-1
Wyprzedzenie czasowe ΔT: 45 µs
Materiał: stal nierdzewna lub miedź
Długość całkowita: 424 mm
Średnica: Ø50,8 mm (stal nierdzewna) lub Ø63 mm (miedź)
Mocowanie: M16 x 40 mm
Waga: 1,95 kg
Okres gwarancji: 10 lat 

Promienie strefy ochronnej:

H - przewyższe piorunochronu ponad chronione elementy (wymagane H ≥2m)

R - promień strefy ochronnej

ΔT[μs] Typ Poziom ochrony (skuteczność) Promień ochrony R (m) dla wysokości H (m)
H=2 H=3 H=4 H=5 H=7 H=10 H=20
45 GROMOSTAR 45 I  (98%) 26  39 51  63 63  64 65 
II  (95%) 30 44  58  72  72  73  75 
III  (90%) 33 49 65  80  81  83  86 
IV  (80%) 36  54  71  89  90  92  97 

Dla obiektów wymagających ochrony na poziomie 1 ++(99,9%) oraz dla obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska (współczynnik szczególnego zagrożenia hz=20 wg. normy EN 62305-2) lub mogących spowodować skażenie środowiska (hz=50 wg. normy EN 62305-2) należy pomniejszyć wartości promieni ochrony o 40%. 

 

 

Promienie strefy ochronnej

H - przewyższe piorunochronu ponad chronione elementy (wymagane H ≥2m)

R - promień strefy ochronnej

Dla obiektów wymagających ochrony na poziomie 1 ++(99,9%) oraz dla obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska (współczynnik szczególnego zagrożenia hz=20 wg. normy EN 62305-2) lub mogących spowodować skażenie środowiska (hz=50 wg. normy EN 62305-2) należy pomniejszyć wartości promieni ochrony o 40%.

Do pobrania

Certyfikat INSTYTUTU ENERGETYKI

Certyfikat na piorunochron GROMOSTAR wydany 12-08-2021 roku przez Instytut Badawczy INSTYTUTU ENERGETYKI w Warszawie potwierdzający pozytywne wyniki badań laboratoryjnych oraz spełnienie przez wyrób wymagań zawartych w normach NF C17-102:2011 oraz PN-EN 62561-1:2017-07.

Karta techniczna - Piorunochron GROMOSTAR 45

Technical card GROMOSTAR 45 (EN)