Zasady wykonywania instalacji GROMOSTAR

Promienie strefy ochronnej

 

Pierwszym etapem projektowania ochrony odgromowej obiektu jest określenie jej poziomu.  Rozróżnia się cztery poziomy (skuteczności) ochrony odgromowej:

 • I poziom (skuteczność 98%), 
 • II poziom (skuteczność 95%),
 • III poziom (skuteczność 90%),
 • IV poziom (skuteczność 80%). 
Sposób określenia tego poziomu podany jest w normie PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem a także w normie NF C 17-102 (2011-09). 

Zgodnie z normą NF C 17-102 (2011-09) promień ochrony R piorunochronu GROMOSTAR związany jest z wartością wyprzedzenia czasowego ΔT, poziomami ochrony I, II, III, IV oraz wysokością H piorunochronu GROMOSTAR. Wartość wysokości H jest równa różnicy wysokości pomiędzy ostrzem piorunochronu i najwyższym punktem obiektu chronionego, minimalnie 2m.

ΔT - różnica wyrażona w mikrosekundach pomiędzy momentami, kiedy następuje rozwój lidera oddolnego na piorunochronie PDA a momentami, kiedy następuje rozwój lidera oddolnego na piorunochronie tradycyjnym mierzona w laboratorium w warunkach określonych w normie NF C 17-102 (2011-09).

ΔT

Typ piorunochronu GROMOSTAR

Poziom ochrony

(skuteczność)

Promień ochrony R(m) dla wysokości H(m) 

2m

3m

4m

5m

7m

10m

20m

60
45
35
25

I (98%)

31
26
23
17

47
39
30
25

63
51
36
34

79
63
49
42

79
63
50
43

79
64
51
44

80
65
52
45

60
45
35
25

II (95%)

35
30
25
20

53
44
35
29

70
58
44
40

88
72
57
50

88
72
58
50

88
73
58
52

90
75
62
55

60
45
35
25

III (90%)

39
33
27
23

58
49
40
34

78
65
52
46

97
80
65
57

98
81
67
58

99
83
68
63

102
86
73
65

60
45
35
25

IV (80%)

43
36
30
26

64
54
47
39

85
71
64
52

107
89
73
65

108
90
75
66

109
92
77
69

113
97
82
75

Dla obiektów wymagających ochrony na poziomie 1++ (99,9%) oraz dla obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska (współczynnik zagrożenia h=20, EN 62305-2) lub mogących spowodować skażenie środowiska (współczynnik zagrożenia h=50, EN 62305-2) należy pomniejszyć wartości promieni ochrony o 40%.

Dla obiektów wymagających ochrony na poziomie 1++ (99,9%) oraz dla obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska (współczynnik zagrożenia h=20, EN 62305-2) lub mogących spowodować skażenie środowiska (współczynnik zagrożenia h=50, EN 62305-2) należy pomniejszyć wartości promieni ochrony o 40%.

Najważniejsze zasady projektowania i wykonywania instalacji odgromowej GROMOSTAR

 

Zgodnie z normą NF C 17-102 (2011-09):

 • Piorunochron z wczesną emisją lidera powinien być zainstalowany w najwyższym miejscu obiektu. Powinien stanowić punkt kulminacyjny chronionej strefy.
 • Szpic piorunochronu powinien się znajdować co najmniej 2 m nad chronioną strefą w tym antenami, klimatyzatorami, nadbudówkami itp.
 • Każdy piorunochron powinien być podłączony do przynajmniej dwóch przewodów odprowadzających. 
 • Dla lepszego rozdzielenia prądu pioruna obydwie trasy odprowadzeń do ziemi powinny być umieszczone na różnych elewacjach budynku.
 • W przypadku zastosowania przewodu izolowanego wysokonapięciowego można wykonać jedno odprowadzenie od piorunochronu do ziemi 
 • Jeżeli na budynku znajduję się kilka piorunochronów, przewody odprowadzające mogą być wzajemnie wykorzystywane.
 • Trasa przewodu odprowadzającego powinna być możliwie jak najprostsza i jak najkrótsza bez ostrych kątów.
 • Maszty anten znajdujące się na dachu powinny być podłączone do instalacji odgromowej (podłączenie przy użyciu iskiernika)  chyba, że odległość anteny od instalacji odgromowej spełnia wymagania odstępu separacyjnego.
 • Wartość rezystencji uziomu powinna być jak najniższa (R≤10 Ω).
 • Instalacja odgromowa powinna być podłączona z uziomem budynku.
 • Rejestrator wyładowań atmosferycznych powinien być zainstalowany na najkrótszym, najbardziej dostępnym przewodzie odprowadzającym nad złączem kontrolnym.
 • Dla zapewnienia ochrony przed przepięciami wskazane jest stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznego (ograniczniki przepięć).
 • Piorunochron GROMOSTAR może być zainstalowany na maszcie wolnostojącym w celu zabezpieczenia stref otwartych z obiektami o niewielkiej wysokości (parkingi, stacje benzynowe, tereny sportowe, baseny, itp.)
Podane powyżej zasady mają charakter ogólny, dlatego zaleca się skorzystać z fachowego doradztwa  naszego działu technicznego. W celu uniknięcia błędów i tym samym stworzenia zagrożenia dla ludzi i mienia zaleca się powierzyć wykonanie projektu i instalacji odgromowej specjalistom.

Zainteresowany ofertą?