Piorunochron Gromostar 35T

Piorunochron z wczesną emisją lidera lidera PDA (fr. Paratonnerre à Dispositif d'Amorçage) stanowi główny element instalacji odgromowej chroniącej obiekt przed pożarem i uszkodzeniami wynikłymi z wyładowań piorunowych. W warunkach burzowych wcześniej od innych elementów chronionego obiektu wytwarza jonizację, dzięki czemu ukierunkowuje na siebie prąd wyładowania pioruna. Piorunochron GROMOSTAR T zapewnia preferowany punkt uderzenia pioruna, zabezpieczając przy tym wszystkie elementy znajdujące się w jego promieniu ochrony.

Piorunochron  GROMOSTAR T jest dodatkowo wyposażony w układ testowalny umożliwiający sprawdzenie stanu technicznego w tym parametrów elektrycznych piorunochronu bez potrzeby jego demontażu.

 

Zainteresowany ofertą?

Dane techniczne:

Zgodność z normami: NF C17-102 (2011-09), PN EN 62561-1
Wyprzedzenie czasowe ΔT: 35 µs
Materiał: stal nierdzewna
Długość całkowita: 479 mm
Średnica: Ø50,8 mm
Mocowanie: M16 x 30 mm
Waga: 2,1 kg
Okres gwarancji: 10 lat 
Uwagi: w komplecie  przewód testera 8 m.

Promienie strefy ochronnej:

H - przewyższe piorunochronu ponad chronione elementy (wymagane H ≥2m)

R - promień strefy ochronnej

ΔT[μs] Typ Poziom ochrony (skuteczność) Promień ochrony R (m) dla wysokości H (m)
H=2 H=3 H=4 H=5 H=7 H=10 H=20
35 GROMOSTAR 35 T I  (98%) 23  30 36  49 50 51 52 
II  (95%) 25 35 44  57 58 58 62 
III  (90%) 27 40 52 65 67 68 73
IV  (80%) 30  47 64 73 75 77  82 

Dla obiektów wymagających ochrony na poziomie 1 ++(99,9%) oraz dla obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska (współczynnik szczególnego zagrożenia hz=20 wg. normy EN 62305-2) lub mogących spowodować skażenie środowiska (hz=50 wg. normy EN 62305-2) należy pomniejszyć wartości promieni ochrony o 40%.

Do pobrania

Certyfikat INSTYTUTU ENERGETYKI

Certyfikat na piorunochron GROMOSTAR wydany 12-08-2021 roku przez Instytut Badawczy INSTYTUTU ENERGETYKI w Warszawie potwierdzający pozytywne wyniki badań laboratoryjnych oraz spełnienie przez wyrób wymagań zawartych w normach NF C17-102:2011 oraz PN-EN 62561-1:2017-07.

Karta techniczna - Piorunochron GROMOSTAR 35 T

Technical card - GROMOSTAR 35 T (EN)