Polityka jakości

Mamy świadomość, że spełnianie wymagań jakościowych stawianych przez naszych Klientów, a tym samym ich zadowolenie, jest podstawą rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

Spółka ORW-ELS utrzymuje i doskonali System Zarządzania Jakością wg. wymagań normy PN-EN ISO 9001. Prawidłowe funkcjonowanie tego systemu potwierdziła akredytowana jednostka certyfikująca Polski Rejestr Statków S.A. przyznając nam w 2001 roku Certyfikat ISO 9001.

System Zarządzania Jakością jest pod stałą kontrolą zarówno bieżących audytów wewnętrznych, jak i corocznych audytów zewnętrznych i stanowi codzienną praktykę działalności Spółki.

Nadrzędnym celem ORW-ELS Sp. z o.o. jest dostarczanie na rynek wyrobów i świadczenie usług wysokiej jakości, spełniających wymagania przepisów prawnych, norm i potrzeby  Klienta.

Cel ten realizujemy poprzez:

 • proste i zrozumiałe zasady współpracy panujące wewnątrz firmy i w kontaktach z klientami,
 • utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015, Zakładowej Kontroli Produkcji i wytycznych Qualifoudre INERS,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
 • podejmowanie działań w celu spełniania wymagań klienta i rozwoju Firmy,
 • budowanie trwałych, długoterminowych i partnerskich relacji z klientami,
 • ciągłe poznawanie i zrozumienie aktualnych potrzeb i oczekiwań klienta,
 • aktywne zbieranie skarg, zażaleń oraz pochwał (referencji) klientów celem pomiaru stopnia ich zadowolenia oraz doskonalenia oferowanych produktów i usług,
 • szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Pragniemy, aby znak firmowy kojarzył się nam i naszym Klientom z zaufaniem, profesjonalizmem w planowaniu i realizacji wyrobów i usług oraz fachową obsługą na każdym etapie naszej działalności.

Cele te realizujemy poprzez:

 • umiejętność dostosowania zakresu produkcji i technologii do potrzeb technicznych i możliwości finansowych klienta,
 • śledzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz stosowanie ich zgodnie z potrzebami klienta,
 • monitorowanie procesów, które gwarantują jakość usług poprzez zapewnienie jakości poszczególnych elementów procesów,
 • współpracę z dostawcami i wspólne dążenie do spełnienia wszelkich wymagań naszych Klientów, w obopólnym interesie,
 • zapewnienie Klientom serwisu dostępnego w każdej chwili i stosowanie zasady natychmiastowej reakcji na potrzeby Klientów.

Zarząd ORW-ELS Sp. z o. o. zapewnia, że polityka jakości jest zrozumiała i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji, a do jej realizacji są zapewnione odpowiednie zasoby, tak aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów jakości i doskonalenie systemu.

Pliki do pobrania

Certyfikat ISO 9001:2015

Certifikate ISO 9001:2015 - in english

Certificat ISO 9001:2015 - en français

Certyfikat ISO 9001:2015 - RUS (Русская версия)