SELECT d.*, a.* FROM do_pobrania_categories a LEFT JOIN do_pobrania_categories_description d ON a.id=d.category_id WHERE a.id='129' AND d.language_id='1' Artykuły - ORW-ELS

Ochrona odgromowa

Artykuły

Ochrona i prewencja odgromowa

E. Smycz, Cz. Stec, S. Zając, Elektronika nr 9-2015

Badania teoretyczne i eksperymentalne zwodów z elektromagnetycznym układem wspomagającym emisję wczesnego lidera (ESE) w ochronie odgromowej – przykłady zastosowania na obiektach rzeczywistych

A. Skopec, E. Smycz, Cz. Stec, S. Zając, Elektronika nr 5-2015.

Experimental Demonstration of the Effectiveness of an Early Streamer Emission Air Terminal Versus a Franklin Rod

L. Pecastaing, T. Reess, A. De Ferron, S. Souakri, A. Skopec, E. Smycz, Cz. Stec, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 22, No. 2; April 2015

Aktywna ochrona odgromowa

E. Smycz, Cz.Stec, S. Zając, Ochrona przeciwpożarowa. Czasopismo SIiTP nr 3/2014.

Podstawy prawne stosowania piorunochronów z wczesną emisją lidera (aktywnych) w Polsce

A. Demczuk, W. Podlaski, M. Trzeciak, Wiadomości elektrotechniczne - Miesięcznik naukowo-techniczny SEP, nr 3, marzec 2013 r

Sprostowanie do publikacji - Od groma ochrony, KL Chrzan, Przegląd pożarniczy nr 2-2013

E. Smycz. Przegląd pożarniczy - Miesięcznik Państwowej Straży Pożarnej, nr 4/2013, kwiecień 2013 r.

Jak dbać o sprzęt radiowy

B. Chojnacki, M. Kowalewski, B. Kowalczyk, H. Parapura, Przegląd pożarniczy - Miesięcznik Państwowej Straży Pożarnej, nr 2-2013, luty 2013r.

Ochrona odgromowa obiektów i przestrzeni otwartych za pomocą piorunochronów z wczesną emisją lidera

M. Trzeciak, Elektroinstalator, nr 11/2012, listopad 2012 r.

Kryteria teoretyczne oceny działania zwodów typu ESE w ochronie odgromowej - potwierdzenie eksperymentalne analizy teoretycznej

A. Skopec, E. Smycz, Cz. Stec, Wiadomości elektrotechniczne - Miesięcznik naukowo-techniczny SEP, nr 9, wrzesień 2012 r.

Zastosowanie reakcji impulsowej i skokowej w analizie działania ochrony odgromowej zwodu aktywnego typu ESE w stanie niestacjonarnego narostu potencjału elektrycznego chmury

A. Skopec, E. Smycz, Cz. Stec, Wiadomości elektrotechniczne - Miesięcznik naukowo-techniczny SEP, nr 10, październik 2011 r.

Inicjacja stanu nieustalonego jako główna przyczyna większej skuteczności aktywnego zwodu w ochronie odgromowej - analiza porównawcza zwodów aktywnych i klasycznych

A. Skopec, E. Smycz, Cz. Stec -Wiadomości elektrotechniczne - Miesięcznik naukowo-techniczny SEP, nr 8, sierpień 2008 r.

Jeszcze o zwodach aktywnych

E. Smycz, W. Podlaski - Inżynier budownictwa, nr 05 (73), maj 2010 r.