SELECT d.*, a.* FROM do_pobrania_categories a LEFT JOIN do_pobrania_categories_description d ON a.id=d.category_id WHERE a.id='129' AND d.language_id='1' Dokumenty - ORW-ELS

Ochrona odgromowa

Dokumenty

Stanowisko ORW-ELS dotyczące prawnych aspektów stosowania systemu ochrony odgromowej typu PDA

22.02.2017r.

Memorandum: Legalność stosowania ochrony odgromowej typu PWE w oparciu o obowiązujące przepisy prawne

W. Barański, M. Leźnicki, 24.11.2015r.

Stanowisko Prezesa PKN w sprawie dobrowolności stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych

pismo z dnia 10 grudnia 2015r.

Stanowisko Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w kwestii dobrowolności stosowania Polskich Norm

28.10.2010r.

Stanowisko CENELEC w sprawie norm ESE

pismo z dnia 17.08.2011r.