SELECT d.*, a.* FROM do_pobrania_categories a LEFT JOIN do_pobrania_categories_description d ON a.id=d.category_id WHERE a.id='129' AND d.language_id='1' Certyfikaty - ochrona odgromowa - ORW-ELS

Ochrona odgromowa

Certyfikaty

Certyfikat INSTYTUTU ENERGETYKI

Certyfikat na piorunochron GROMOSTAR wydany 12-08-2021 roku przez Instytut Badawczy INSTYTUTU ENERGETYKI w Warszawie potwierdzający pozytywne wyniki badań laboratoryjnych oraz spełnienie przez wyrób wymagań zawartych w normach NF C17-102:2011 oraz PN-EN 62561-1:2017-07.

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat wydany przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. potwierdzający wdrożenie i zachowanie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2015 funkcjonującego w firmie ORW-ELS Systemu Zarządzania Jakością.

Certyfikat Qualifoudre INERIS + tłumaczenia PL, EN

Certyfikat wydany przez Francuski Instytut Przemysłowy i ds. Ryzyka INERIS (L'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques INERIS) jest gwarancją świadczenia przez ORW-ELS najwyższej jakości usług związanych z ochroną odgromową.

Świadectwo Rekomendacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Rekomendacja wydana 18.12.2019r. dla ORW-ELS Sp. z o.o. w zakresie obejmującym: zarządzanie, produkcję oraz sprzedaż innowacyjnych wyrobów i elementów budowy instalacji w obiektach budowlanych w zakresie ochrony odgromowej i przeciwpożarowej.

Ekspertyza Oddziału Toruńskiego SEP

Ekspertyza wydana w 2009 roku przez Oddział Toruński Stowarzyszenia Elektryków Polskich Ośrodek Rzeczoznawstwa dotycząca stosowania piorunochronów GROMOSTAR na obiektach.

Zaświadczenie o nadaniu Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE)

Zaświadczenie o nadaniu Spółce ORW-ELS Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej o numerze 99M4H przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w dniu 11 września 2018r.

Certificate of the Institute of Power Engineering (EN)

Poświadczenie IR SEP nr 1-2021 - wytrzymałość elektryczna udarowa przewodu ORW-ELS-LPS-4