SELECT d.*, a.* FROM do_pobrania_categories a LEFT JOIN do_pobrania_categories_description d ON a.id=d.category_id WHERE a.id='130' AND d.language_id='1' Certyfikaty - ORW-ELS

Ochrona przeciwpożarowa

Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat wydany przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. potwierdzający wdrożenie i zachowanie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2015 funkcjonującego w firmie ORW-ELS Systemu Zarządzania Jakością.

Certyfikat zgodności EC 1438-CPD-01-96 CNBOP - Centrala MEDIANA

Świadectwo dopuszczenia nr 0859-2011 - CNBOP - Centrala MEDIANA

Certyfikat stałości Właściwości użytkowych optyczna czujka dymu OR-OR

Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1438-CPR-0288 - CNBOP - Czujka ciepła OR-TN

Certyfikat zgodności EC nr 1438-CPD-0173 - CNBOP - Ręczny ostrzegacz pożarowy OR-PZ

Świadectwo dopuszczania nr 5143-2023 - CNBOP - Ręczny ostrzegacz pożarowy OR-PZ

Certyfikat zgodności EC nr 1438-CPD-0172 - CNBOP - Moduł sterujący OR-ES

Atest higieniczny PZH - Wskaźnik zadziałania OR-WZ

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych - CNBOP- Wskaźnik Zadziałania OR-WZ