SELECT d.*, a.* FROM do_pobrania_categories a LEFT JOIN do_pobrania_categories_description d ON a.id=d.category_id WHERE a.id='130' AND d.language_id='1' Karty katalogowe - ORW-ELS

Ochrona przeciwpożarowa

Karty katalogowe

Karta techniczna - Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Czujka_optyczna_OR_OR_karta_techniczna_2023

Karta techniczna - Czujka jonizacyjna dymu OR-IA

Czujka_ciepła_OR-TN_karta_techniczna_2022

Karta techniczna - Ręczny ostrzegacz pożarowy OR-PZ

Karta techniczna - Moduł sterujący OR-ES

Karta techniczna - Czujka płomienia OR-UV

Karta techniczna - Wskaźnik zadziałania OR-WZ