Uziomy - czym są i jakie jest ich zastosowanie?

Instalacja odgromowa jest obowiązkowa tylko w niektórych wypadkach. Jednocześnie każdy, kto chce ochronić swoją nieruchomość, powinien zainwestować w uziomy, które pozwalają skutecznie chronić budynek przed wyładowaniami elektrycznymi. W tym artykule dowiesz się, co to jest uziom, jakie ma zastosowanie i kiedy warto w niego zainwestować.

Co to jest uziom i jaką funkcję pełni w instalacji odgromowej?

Można spotkać się z błędnym przekonaniem, że uziom to kompletna instalacja chroniąca budynek przed piorunami. Jednak nie jest to prawda. Uziom to połączenie instalacji z ziemią, jego zadaniem jest przekazanie energii pochodzącej z wyładowania do gruntu.

Warto krótko opisać jak działa instalacja odgromowa. Ma ona na celu przechwycić piorun, następnie przekazać tę energię w bezpieczny sposób do uziomu, który rozprasza ją w gruncie. Poprawnie wykonany i zamontowany piorunochron pozwala okiełznać niszczycielską siłę pioruna. Jednak nie jest on w stanie jej rozproszyć. Dlatego systemy odgromowe potrzebują uziomu, który odprowadzi energię do gruntu, gdzie zostanie w bezpieczny dla otoczenia sposób rozproszona.

Zastosowanie uziomu w instalacji elektrycznej

Uziom w instalacji elektrycznej działa podobnie, jak w systemach odgromowych – ma na celu przekazać energię do gruntu, gdzie zostanie bezpiecznie odprowadzona. Dlaczego jest to istotne? Jeśli instalacja elektryczna zostanie uszkodzona, z jakiegoś powodu dojdzie w niej do podwyższonego napięcia, to niesie to ryzyko uszkodzenia, a nawet całkowitego zniszczenia sprzętów elektrycznych. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić nawet do pożaru.

Uziemienie instalacji elektrycznej poprawia jej bezpieczeństwo. Dzięki temu system pracuje lepiej, co zwiększa bezpieczeństwo urządzeń w domu, a także domowników. Uziom pozwala bezpieczenie odprowadzić energię do gruntu, w sposób nieszkodliwy dla otoczenia.

Uziom co to jest – jakie rodzaje wyróżniamy?

Istnieją różne rodzaje uziomów, wybór odpowiedniego systemu powinien być dostosowany do właściwości budynku. Najpopularniejsze rozwiązania, to:

  • Uziom szpilkowy – ma postać długiego pręta wbitego głęboko w ziemię.
  • Uziom fundamentowy – łączy przewody uziemiające ze zbrojeniem budynku, dlatego musi być wykonany na etapie budowy.
  • Uziom otokowy – to metalowe uziemienie, które otacza budynek, jego instalacja wymaga zrobienia niewielkiego wykopu.

Jeśli nie wiesz jaki rodzaj uziomu wybrać, to skontaktuj się z nami – pomożemy podjąć optymalną decyzję.