Udział naradzie szkoleniowej służb nadzoru budowlanego województwa wielkopolskiego

W dniu 22 września firma ORW-ELS wystąpiła z prelekcją  dotyczacą ochrony odgromowej obiektów budowlanych w zorganiozwanej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego naradzie szkoleniowej służb nadzoru budowlanego województwa wielkopolskiego. Narada odbyła się w Pałacu w Wąsowie.