Przyjęcie ORW-ELS w poczet członków wspierających Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

W dniu 26 marca 2020 r. specjalną uchwałą nasza firma została przyjęta na członka wspierającego Zarządu Głównego SITP.

W związku z tą współpracą nasza firma będzie uczestniczyć w przedsięwzięciach realizowanych przez SITP a także będzie brać udział w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.