Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej dla ORW-ELS

Z przyjemnością informujemy, że Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w dniu 11 września 2018r. przyznało Spółce ORW-ELS:

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej o numerze 99M4H

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE - NATO Commercial and Government Entity Code) nadawany jest w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO podmiotom gospodarki narodowej (PGN), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych (KWO) lub świadczeniem usług na rzecz obronności. Kod identyfikuje firmę ORW-ELS w Systemie Kodyfikacyjnym NATO - NCS (NATO Codification System), co oznacza, że informacje o produkowanych przez nas wyrobach  zostaną udostępniane logistyce wojskowej państw uczestniczących w systemie NCS oraz nabywcom produktów na rynku cywilnym.