Udział w konferencji naukowej w Wałczu

Przedstawiciele firmy ORW-ELS w dniu 9 września 2022r. wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym", która odbyła się w Wałczu. Nasze wystąpienie dotyczyło systemów ochrony odgromowej z zastosowaniem piorunochronów z wczesną emisją lidera "GROMOSTAR".