SELECT d.*, a.* FROM do_pobrania_categories a LEFT JOIN do_pobrania_categories_description d ON a.id=d.category_id WHERE a.id='130' AND d.language_id='5' - ORW-ELS

Protection anti-incendie

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych - CNBOP- Wskaźnik Zadziałania OR-WZ