Świadectwo Rekomendacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla ORW-ELS

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza firma uzyskała Świadectwo Rekomendacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie obejmującym: projektowanie, zarządzanie, produkcję oraz sprzedaż innowacyjnych wyrobów i elementów budowy instalacji w obiektach budowlanych w zakresie ochrony odgromowej i przeciwpożarowej.