SELECT d.*, a.* FROM do_pobrania_categories a LEFT JOIN do_pobrania_categories_description d ON a.id=d.category_id WHERE a.id='130' AND d.language_id='1' Karty katalogowe - ORW-ELS

Ochrona przeciwpożarowa

Karty katalogowe

Karta techniczna - Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Karta techniczna - Czujka optyczna dymu OR-OR

Karta techniczna - Czujka jonizacyjna dymu OR-IA

karta techniczna czujka ciepła OR-TN

Karta techniczna - Ręczny ostrzegacz pożarowy OR-PZ

Karta techniczna - Moduł sterujący OR-ES

Karta techniczna - Czujka płomienia OR-UV

Karta techniczna - Wskaźnik zadziałania OR-WZ