Ochrona przeciwpożarowa

Wskaźnik zadziałania OR-WZ

Wskaźnik zadziałania OR-WZ jest urządzeniem przeznaczonym do optycznego powtórzenia sygnalizacji stanu alarmowania czujki lub grupy czujek systemów sygnalizacji pożarowej. Może być dołączany do czujek adresowalnych lub konwencjonalnych.

Wskaźnik zadziałania służy do sygnalizacji świetlnej zadziałania czujki, grupy czujek lub innego elementu dozorowego. Stosuje się go głównie w miejscach, w których czujka nie jest widoczna np. czujka znajduje się w przestrzeni między sufitowej lub pomieszczeniu bez dostępu obsługi obiektu. Wskaźnik zadziałania posiada również wyjście tranzystorowe umożliwiające sterowanie zewnętrznym urządzeniem.

ZASADA DZIAŁANIA

Wskaźnik zadziałania zaświeca LED i uaktywnia wyjście tranzystorowe, gdy czujka wykryje alarm pożarowy lub otrzyma rozkaz od centralki o wysterowaniu wyjścia wskaźnika zadziałania.

Dane techniczne:

Typ

OR-WZ A031N

Rodzaj

Wskaźnik zadziałania

Napięcie pracy

8 V - 28 V DC

Pobór prądu

stan dozoru   0 mA

stan alarmu pożarowego  4,5 mA dla 24 V DC

Zakres temperatur pracy

od -20°C do 70°C

Wilgotność względna

90 % przy 40˚C

Stopień ochrony obudowy

IP44

Wymiary (wys. x szer. x dł.)

21 x 59 x 73 mm

Waga

30 g

Do pobrania

Certyfikat Zgodności nr 2986/2015 - CNBOP- Wskaźnik Zadziałania

Certyfikat Zgodności nr 2986/2015 wydany 13-01-2015r. przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na Wskaźnik zadziałania typu OR-WZ A031N potwierdzający spełnienie przez wyrób wymagań Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0117-0435/2014 z dnia 04-11-2014r.

Karta techniczna - Wskaźnik zadziałania OR-WZ