Moduł sterujący adresowalny

typ: OR-ES A091N

OGÓLNY OPIS:

Obudowa elementu sterującego OR-ES A091N wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze jasno szarym. Z boku obudowy znajdują się przepusty, którymi należy doprowadzać linie dozorową, linie sterujące oraz monitorujące. W obudowie znajduje się płytka elektroniczna, na której umieszczone są zaciski do podłączenia przewodów. wyjścia i wejścia w elemencie sterującym są identyfikowane poprzez wcześniej nadane im adresy.

ZASTOSOWANIE:

Moduł OR-ES -element sterujący służy do sterowania poprzez wyjścia przekaźnikowe zewnętrznych urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych współpracujących z systemem p.poż. np. sygnalizatory akustyczne, drzwi ewakuacyjne, systemy oddymiające, systemy nagłaśniające itp. Moduł sterujący ma możliwość również zbierania informacji z obiektu i przesyłania do centralki p.poż. takich jak: zadziałania urządzeń zewnętrznych, np.: zadziałanie systemu oddymiania, zadziałanie pomp, uruchomienie tryskaczy, położenie klap oddymiających, okien, itp. Element sterujący współpracuje z adresowalną centralką sygnalizacji pożaru ORP 1000.

ZASADA DZIAŁANIA:

Wyjścia elementu sterującego (przekaźniki) zostaną wysterowane w momencie otrzymania od centralki p.poż. rozkazu wysterowania któregoś z wyjść przekaźnikowych. Centrala sygnalizacji pożaru wysyła rozkaz wysterowania wyjścia przekaźnikowego, gdy zostanie odebrany sygnał alarmu od pojedynczego elementu systemu lub grupy elementów ze strefy, która jest skojarzona z danym wyjściem przekaźnikowym. Zbieranie informacji z urządzeń współpracujących polega na kontroli styków bezpotencjałowych kontrolowanego urządzenia. Zmiana styków w urządzeniu kontrolowanym przez element sterujący powoduje przesłanie informacji do centralki sygnalizacji pożaru.

OR-ES
Dane techniczne
Napięcie zasilania 14-28V DC
Pobór prądu:
stan normalny:
alarm :

< 1,0 mA
<1,0 mA
Temperatura pracy -20 C +70 C
Wilgotność względna powietrza <95% przy 40°C
Wymiary: 75x163x120 mm
Waga: 360 g

Certyfikat CNBOP

Karta katalogowa

Wróć

ORW-ELS Sp. z o.o. 37-310, NOWA SARZYNA ul. Leśna 2, tel./fax: +48 (17) 241 11 25, e-mail: poczta@orw-els.com
Copyrights © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone przez ORW-ELS.

certyfikat Nr Certyfikatu: NC - 310
ISO 9001:2008