Ochrona przeciwpożarowa

tl_files/orwels/pliki/produkty/Mediana.JPG

Centrala MEDIANA

Centrala MEDIANA jest adresowalną, wieloprocesową centralką systemu sygnalizacji pożaru. Centrala posiada cztery linie dozorowe, każda z nich może pracować w układzie pętlowym lub w układzie promieniowym, jako dwie linie proste.

Więcej...

tl_files/orwels/pliki/produkty/Optyczna czujka dymu-crop.JPG

Optyczna czujka dymu, nadmiarowa, punktowa, kasowalna, zdejmowalna, adresowalna, analogowa,

Czujka OROR wyposażona jest w mikroprocesor, który dokonuje analizy sygnału komory pomiarowej, zapewnia dialog pomiędzy czujką a centralką oraz zarządza wskaźnikami zadziałania...

Więcej...

tl_files/orwels/pliki/logo.png

Czujka jonizacyjna dymu, nadmiarowa, punktowa, kasowalna, zdejmowalna, analogowa,

Czujka ORIA wyposażona jest w mikroprocesor, który dokonuje analizy sygnału komory pomiarowej, zapewnia dialog pomiędzy czujką a centralką oraz zarządza wskaźnikami zadziałania...

Więcej...

tl_files/orwels/pliki/produkty/Wskaznik zadzialania.JPG

Wskaźnik zadziałania

Wskaźnik zadziałania OR-WZ jest urządzeniem przeznaczonym do optycznego powtórzenia sygnalizacji stanu alarmowania czujki lub grupy czujek systemów sygnalizacji pożarowej...

Więcej...

tl_files/orwels/pliki/produkty/ROP.JPG

Ręczny ostrzegacz pożarowy, adresowalny

Jest urządzeniem przekazującym do centralki informacje o zagrożeniu pożarowym wraz z jego lokalizacją...

Więcej...

tl_files/orwels/pliki/logo.png

Moduł sterujący adresowalny

Obudowa elementu sterującego OR-ES A091N wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze jasno szarym...

Więcej...

ORW-ELS Sp. z o.o. 37-310, NOWA SARZYNA ul. Leśna 2, tel./fax: +48 (17) 241 11 25, e-mail: poczta@orw-els.com
Copyrights © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone przez ORW-ELS.

certyfikat Nr Certyfikatu: NC - 310
ISO 9001:2008