Liczniki wyładowań

Licznik PLW 02.B

Licznik PLW-02.B zlicza impulsy pola elektromagnetycznego generowanego przez prąd wyładowania pioruna. Przewód uziemiający i obwód elektryczny licznika są od siebie odizolowane elektrycznie warstwą dielektryczną, co zapewnia bezpieczną eksploatację. Ilość wyładowań jest rejestrowana i sygnalizowana na numerycznym polu wyświetlacza.

 

 

 

Dane techniczne:

 • Minimalny prąd rejestrowalny Id - 0,7 kA
 • Maksymalny prąd rejestrowalny Imax - 100 kA
 • Szczelność IP - 84
 • Zakres temperatury pracy - -40°C +85°C
 • Zasianie - brak
 • Zgodność z UTC 17-106

Licznik PLW 03

Licznik PLW 03 zlicza impulsy pola elektromagnetycznego generowanego przez prąd wyładowania pioruna. Ilość wyładowań jest rejestrowana i sygnalizowana za pomocą wyświetlacza LED. Licznik służy do zliczania oraz pomiaru prądu wyładowania, zapisuje informacje o dacie i godzinie wystąpienia wyładowania wraz z pomiarem.

 

 

 

Dane techniczne:

 • Minimalny prąd rejestrowalny Id - 0,7 kA
 • Maksymalny prąd rejestrowalny Imax - 100 kA
 • Szczelność IP - 64
 • Zakres temperatury pracy - -40°C +85°C
 • Zasianie - bateria

LICZNIK WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH PLW-01

Licznik PLW-01 zlicza impulsy pola elektromagnetycznego generowanego przez prąd wyładowania pioruna.Przewód uziemiający i obwód elektryczny licznika są od siebie odizolowane elektrycznie warstwą dielektryczną, co zapewnia bezpieczną eksploatację. Ilość wyładowań jest rejestrowana i sygnalizowana pulsującym czerwonym swiatłem diody LED.

 

 

 

Dane techniczne licznika wyładowań PLW-01

 • Nazwa produku - Licznik wyładowań PLW-01
 • Wykonanie zewnętrzne - Żywica dielektryczna koloru czarnego
 • Ciężar licznika - 0,3 kg
 • Wymiary PLW-01 - 120 x 65 x 25mm
 • Zakres działania - 50A – 100kA
 • Zasilanie - Bateria w wykonaniu specjalnym, wymiana raz na 3 lata. 

tl_files/orwels/pliki/produkty/Licznik PLW-01.jpg
Montaż

Licznik montuje się na odprowadzeniu uziemiającym na wysokości 1,5 - 2m. od ziemi. Jest on przykręcany za pomocą dwóch śrub do metalowej podkładki. Podkładka jest mocowana za pomocą śruby do konstrukcji budynku.

Odczyt

Fakt zarejestrowania wyładowania sygnalizowany jest krótkimi mrugnięciami diody LED znajdującej się po lewej stronie licznika. Procedurę odczytu uruchamia się poprzez przesunięcie klucza magnetycznego wzdłuż prawego boku licznika. Ilość zarejestrowanych wyładowań sygnalizowana jest poprzez mrugnięcia diod LED odpowiednio dioda po lewej stronie licznika sygnalizuje wyładowania słabe, dioda po prawej wyładowania silne. Zakończenie procesu odczytu sygnalizuje jednoczesne krótkie mrugnięcie obydwu diod.
Kasowanie licznika odbywa się przez zbliżenie klucza magnetycznego do lewej strony licznika. Wejście w procedurę kasowania sygnalizuje długie mrugnięcie obydwu diod LED.

Konserwacja

Przegląd jeden raz w roku. Należy uruchomić proces kasowania a nastepnie kilkakrotnie zbliżyć klucz magnetyczny z prawej strony licznika, aż do wyzerowania pola odczytowego.

LICZNIK WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH PLW-02

Licznik PLW-02 zlicza impulsy pola elektromagnetycznego generowanego przez prąd wyładowania pioruna.Przewód uziemiający i obwód elektryczny licznika są od siebie odizolowane elektrycznie warstwą dielektryczną, co zapewnia bezpieczną eksploatację. Ilość wyładowań jest rejestrowana i sygnalizowana na numerycznym polu wyświetlacza.

 

 

 

Dane techniczne licznika wyładowań PLW-02

 • Nazwa produku - Licznik wyładowań PLW-02
 • Wykonanie zewnętrzne - Żywica dielektryczna koloru czarnego
 • Ciężar licznika - 0,3 kg
 • Wymiary PLW-02 - 120 x 65 x 25mm
 • Zakres działania - 50A – 100kA
 • Zasilanie - Bateria w wykonaniu specjalnym, wymiana raz na 3 lata.

tl_files/orwels/pliki/produkty/Licznik PLW-02.jpg
Montaż

Licznik montuje się na odprowadzeniu uziemiającym na wysokości 1,5 - 2m. od ziemi. Jest on przykręcany za pomocą dwóch śrub do metalowej podkładki. Podkładka jest mocowana za pomocą śruby do bednarki uziemienia.

Odczyt

Ilość zarejestrowanych wyładowań sygnalizowana jest poprzez cyfrę widniejącą na polu odczytowym . W przypadku gdy ilość zarejestrowanych wyładowań jest większa od dziewięciu odczytu dokonuje się poprzez zbliżenie klucza magnetycznego do prawej strony licznika. W tym przypadku ilość wyładowań zasygnalizowana zostanie długimi mignięciami diody LED licznika. Zakończenie procesu odczytu sygnalizuje krótkie mrugnięcie diody LED. Kasowanie licznika odbywa się przez zbliżenie klucza magnetycznego do lewej strony licznika. Wejście w procedurę kasowania sygnalizuje ciągłe świecenie diody LED. W tym trybie należy kilkakrotnie zbliżyć klucz magnetyczny z prawej strony licznika, aż do wyzerowania pola odczytowego.

Konserwacja

Przegląd jeden raz w roku. Należy uruchomić proces kasowania a następnie kilkakrotnie zbliżyć klucz magnetyczny z prawej strony licznika, aż do wyzerowania pola odczytowego.

Wróć

ORW-ELS Sp. z o.o. 37-310, NOWA SARZYNA ul. Leśna 2, tel./fax: +48 (17) 241 11 25, e-mail: poczta@orw-els.com
Copyrights © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone przez ORW-ELS.

certyfikat Nr Certyfikatu: NC - 310
ISO 9001:2008