• Badania produktów ochrony odgromowej


Badania na zgodność z normami PN-EN 50164 oraz NF C 17-102


Piorunochrony GROMOSTAR oraz osprzęt odgromowy produkowany przez ORW-ELS Sp. z o.o. zostały poddane badaniom i spełniają wymagania normy PN-EN 50164-1:2010 dotyczącej odporności elementów urządzenia piorunochronnego na oddziaływanie prądu pioruna oraz wymagania normy NF C 17-102 :2011.

Wymagania normy PN-EN 50164-1 zostały przywołane w normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych PN-EN 62305, gdzie wyraźnie zaznaczono, że elementy LPS powinny wytrzymywać bez uszkodzenia skutki prądu pioruna i przypadkowe naprężenia. Jednocześnie zapisano, iż można to osiągnąć poprzez dobór elementów, które przeszły pomyślnie badania zgodnie z wieloczęściową normą PN-EN 50164-1.
Badania elementów LPS zgodnie z tą normą obejmują próby kondycjonowania/starzenia (sprawdzenie jakości powłok), badania oznaczeń oraz badania udarowe prądem piorunowym.

Norma NF C 17-102 z września 2011  dotycząca systemów ochrony odgromowej za pomocą piorunochronu z wczesną emisją lidera określa wymagania i procedury probiercze dotyczące piorunochronów PDA.

Przebieg badań zgodnie z NF C 17-102:

- próby ogólne (próby znakowania, informacje dokumentalne i identyfikacja),

- próby mechaniczne (kontrola parametrów wymiarowych),

- próby środowiskowe (traktowanie mgłą solną, wilgotną atmosfera siarkową),

- próby elektryczne (próby prądowe),

- badanie skuteczności (montaż eksperymentalny, rejestracja parametrów klimatycznych, pomiar skuteczności).

Wykaz badań, którym zostały poddane piorunochrony i osprzęt odgromowy produkcji ORW-ELS Sp. z o.o.:

Badania środowiskowe (odporności na działanie obojętnej mgły solnej, odporność na działanie wilgotnej atmosfery SO2 ) oraz badania czytelności oznaczeń przeprowadzone w 2012 r. w Instytucie Techniki Budowlanej ITB, Zespole Laboratoriów Badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, Laboratorium Materiałów Budowlanych w Warszawie.

Badania silnoprądowe przeprowadzone w 2012 r. w  Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy Laboratorium Symulowanych Wyładowań Atmosferycznych  w Warszawie.

Badania skuteczności piorunochronów przeprowadzone w 2012 r. w Laboratorium SIAME Nauk Inżynieryjnych stosowanych w Mechanice i Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Pau et des Pays de l’Adour  w Pau we Francji.


Raporty z ww. badań udostępniamy na życzenie klientów.

Wróć

ORW-ELS Sp. z o.o. 37-310, NOWA SARZYNA ul. Leśna 2, tel./fax: +48 (17) 241 11 25, e-mail: poczta@orw-els.com
Copyrights © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone przez ORW-ELS.

certyfikat Nr Certyfikatu: NC - 310
ISO 9001:2008