• Zasady instalacji piorunochronów GROMOSTAR

Podane poniżej zasady mają charakter ogólny, dlatego zaleca się skorzystać z fachowej pomocy naszych przedstawicieli w celu optymalizacji projektu instalacji do konkretnego przypadku. Pozwoli to na zminimalizowanie kosztów i pełne wykorzystanie skuteczności systemu.

Zasady montażu piorunochronu GROMOSTAR:

Głowicę piorunochronu GROMOSTAR należy wkręcić do tulei masztu odgromowego rurowego; dokręcić nakrętkę kluczem rozm. 32, a następnie zablokować śrubą imbusową M5 znajdująca się przy wierzchołku masztu.

Głowicę na maszcie odgromowym można przymocowa do sztywnej konstrukcji budynku (komin, mur, konstrukcja stalowa) za pomocą uchwytow masztu lub umieścić w przystosowanym do tego celu trójnogu z podstawami betonowymi (płaska powierzchnia dachu).
Głowica piorunochronu umieszczona na maszcie musi przewyższać minimum 2 m wszystkie elementy zainstalowane na budynku np. anteny, klimatyzatory,

Projekt i instalację odgromową z wykorzystaniem piorunochronów GROMOSTAR należy wykonać zgodnie z wymogami normy NF C 17-102.
Wykonanie instalacji należy powierzyć specjaliście. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego montażu.

Instalacja odgromowa z zastosowaniem piorunochronów GROMOSTAR chroni obiekt od skutkow bezpośredniego uderzenia pioruna. Dla zapewnienia pełnej ochrony obiektu w tym instalacji elektrycznej i transmisji sygnałow przed skutkami wyładowania należy zastosować ochronę przepięciową.

 

Promienie strefy ochronnej

Zgodnie z normą NF C 17-102 promień ochrony R piorunochronu GROMOSTAR związany jest z wartością wyprzedzenia czasowego ΔT*, poziomami ochrony I, II, III, IV oraz wysokością H piorunochronu GROMOSTAR.
Wartość wysokości H jest równa rożnicy wysokości pomiędzy ostrzem głowicy i najwyższym punktem obiektu chronionego, minimalnie 2m.tl_files/orwels/pliki/Zasady instalacji piorunochronow/promien_ochrony_budynek_mini.jpg

ΔT /Typ piorunochronu GROMOSTAR

Poziom ochrony (skuteczność)

Promień ochrony R (m) dla wysokości H

2m

3m

4m

5m

7m

10m

20m

60
45
35
25

I (98%)

31
26
23
17

47
39
30
25

63
51
36
34

79
63
49
42

79
63
50
43

79
64
51
44

80
65
52
45

60
45
35
25

II (95%)

35
30
25
20

53
44
35
29

70
58
44
40

88
72
57
50

88
72
58
50

88
73
58
52

90
75
62
55

60
45
35
25

III (90%)

39
33
27
23

58
49
40
34

78
65
52
46

97
80
65
57

98
81
67
58

99
83
68
63

102
86
73
65

60
45
35
25

IV (80%)

43
36
30
26

64
54
47
39

85
71
64
52

107
89
73
65

108
90
75
66

109
92
77
69

113
97
82
75


Dla obiektów wymagających ochrony na poziomie 1++ (99,9%) oraz dla obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska (współczynnik zagrożenia h=20, EN 62305-2) lub mogących spowodować skażenie środowiska (współczynnik zagrożenia h=50, EN 62305-2) należy pomniejszyć wartości promieni ochrony o 40%.

*ΔT
(skuteczność piorunochronu z wczesną emisją lidera) - różnica wyrażona w mikrosekundach pomiędzy momentami, kiedy następuje rozwój lidera oddolnego na piorunochronie PDA a momentami, kiedy następuje rozwój lidera oddolnego na piorunochronie tradycyjnym mierzona w laboratorium w warunkach określonych w normie NF C 17-102.

Przed wykonaniem instalacji odgromowej należy dokonać analizy ryzyka szkód piorunowych w celu określenia minimalnego wymaganego poziomu ochrony odgromowej.

 

Najważniejsze zasady projektowania i wykonywania instalacji odgromowej GROMOSTAR zgodnie z normą NF C 17-102:
 • Piorunochron z wczesną emisją lidera powinien być zainstalowany w najwyższym miejscu obiektu. Powinien  stanowić punkt kulminacyjny chronionej strefy.

 • Szpic głowicy piorunochronu powinien się znajdować co najmniej 2 m nad chronioną strefą w tym antenami, klimatyzatorami, nadbudówkami itp.

 • Każdy piorunochron powinien być podłączony do przynajmniej dwóch przewodów odprowadzających.

 • Dla lepszego rozdzielenia prądu pioruna obydwie trasy odprowadzeń do ziemi powinny być umieszczone na różnych elewacjach budynku.

 • Jeżeli na budynku znajduję się kilka piorunochronów, przewody odprowadzające mogą być wzajemnie wykorzystywane.

 • Trasa przewodu odprowadzającego powinna być możliwie jak najprostsza i jak najkrótsza bez ostrych kątów.

 • Maszty anten znajdujące się na dachu powinny być podłączone do instalacji odgromowej (podłączenie przy użyciu iskiernika)  chyba, że odległość anteny od instalacji odgromowej przekracza odstęp izolacyjny.

 • Wartość rezystencji uziomu powinna być jak najniższa (mniejsza niż 10 Ω).

 • Instalacja odgromowa powinna być podłączona z uziomem budynku.

 • Rejestrator wyładowań atmosferycznych powinien być zainstalowany na najbardziej dostępnym przewodzie odprowadzającym nad złączem kontrolnym.

 • Dla zapewnienia ochrony przed przepięciami wskazane jest stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznego (ograniczniki przepięć).

 • Piorunochron GROMOSTAR może być zainstalowany na maszcie wolnostojącym w celu zabezpieczenia stref otwartych z obiektami o niewielkiej wysokości (parkingi, stacje beznyznowe, tereny sportowe, baseny,itp.)

 • W celu uniknięcia błędów i tym samym stworzenia zagrożenia dla ludzi i mienia zaleca się powierzyć wykonanie projektu i instalacji odgromowej specjalistom.

Konserwacja i przegląd  instalacji odgromowej zgodnie z normą  NF C 17-102:2011

Przegląd instalacji odgromowej z zainstalowanym piorunochronem GROMOSTAR powinien być przeprowadzany wstępnie podczas odbioru przy ukończeniu instalacji odgromowej, a następnie okresowo. Na I i II poziomie ochrony przegląd pełny należy przeprowadzać co 2 lata, na III i IV poziomie ochrony co 4 lata. Przegląd należy również przeprowadzać każdorazowo gdy obiekt jest remontowany i po każdym stwierdzonym wyładowaniu piorunowym. Instalacja odgromowa na obiektach zagrożonych wybuchem powinna być poddawana oględzinom co 6 miesięcy, a pełnemu przeglądowi co rok.
Zaleca się jak najszybszą naprawę stwierdzonych  podczas przeglądu uszkodzeń instalacji odgromowej z piorunochronem PDA  w celu utrzymania jej optymalnej skuteczności.

Sprawdzenie prawidłowości działania głowicy piorunochronu GROMOSTAR:

1. Oględziny wzrokowe – należy sprawdzić czy piorunochron nie uległ uszkodzeniu w wyniku zewnętrznych czynników (mechanicznych, korozji, udaru piorunowego).
2. Należy sprawdzić parametry elektryczne piorunochronu tzn. przeprowadzić test z wykorzystaniem testera głowicy piorunochronu. TESTER piorunochronu typ TP-02 jest przeznaczony do testowania głowic piorunochronu bez układu testującego, typ TP-01 oraz Rejestrator wyładowań z funkcją testera PLW-03AT są przeznaczone do testowania głowic piorunochronu z wbudowanym układem testującym.
Badanie głowicy przy użyciu testerów oraz rejestratora PLW-03AT nie wymaga jej demontażu.
3. W przypadku braku możliwości sprawdzenia głowicy piorunochronu na miejscu instalacji należy ją zdemontować i odesłać do producenta w celu sprawdzenia.

Wróć

ORW-ELS Sp. z o.o. 37-310, NOWA SARZYNA ul. Leśna 2, tel./fax: +48 (17) 241 11 25, e-mail: poczta@orw-els.com
Copyrights © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone przez ORW-ELS.

certyfikat Nr Certyfikatu: NC - 310
ISO 9001:2008