Certyfikaty

ISO 9001-2008

Certyfikat wydany przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. potwierdzający wdrożenie i zachowanie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2008 funkcjonującego w firmie ORW-ELS Systemu Zarządzania Jakością.

   Pobierz plik

Certyfikat INSTYTUTU ENERGETYKI

Certyfikat wydany 18.05.2016 roku przez Instytut Badawczy INSTYTUTU ENERGETYKI w Warszawie potwierdzający wykonanie specjalistycznych badań i stwierdzający przydatność piorunochronów z wczesną emisją lidera GROMOSTAR do stosowania w układach ochrony odgromowej obiektów. 
INSTYTUT ENERGETYKI potwierdza spełnienie przez wyrób wymagań zawartych w normach NF C 17-102:2011 oraz PN-EN 62561-1:2012.

   Pobierz plik
   Pobierz plik - IEn CERTIFICATE (in English)

Qualifoudre INERIS

Certyfikat wydany przez Francuski Instytut Przemysłowy i ds. Ryzyka INERIS (L'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques INERIS) jest gwarancją świadczenia przez ORW-ELS najwyższej jakości usług związanych z ochroną odgromową.


  
Pobierz plik
Ekspertyza SEP

Ekspertyza wydana w 2009 roku przez Oddział Toruński Stowarzyszenia Elektryków Polskich Ośrodek Rzeczoznawstwa dotycząca stosowania głowic GROMOSTAR na obiektach. Opracowanie obejmuje Projekt Deklaracji Zgodności
z aktualnymi Polskimi Normami piorunochronu GROMOSTAR.
Patenty na piorunochrony

Oryginalne rozwiązania zastosowane w piorunochronach GROMOSTAR są chronione patentami w wielu krajach świata.

  
Pobierz plik
Raporty z poniższych badań którym zostały poddane piorunochrony i osprzęt odgromowy produkcji ORW-ELS Sp. z o.o. udostępniamy na życzenie klienta:

Badania środowiskowe (odporności na działanie obojętnej mgły solnej, odporność na działanie wilgotnej atmosfery SO2 ) oraz badania czytelności oznaczeń przeprowadzone w 2012 r. w Instytucie Techniki Budowlanej ITB, Zespole Laboratoriów Badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, Laboratorium Materiałów Budowlanych w Warszawie.

Badania silnoprądowe przeprowadzone w 2012 r. w  Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy Laboratorium Symulowanych Wyładowań Atmosferycznych  w Warszawie.

Badania skuteczności piorunochronów przeprowadzone w 2012 r. w Laboratorium SIAME Nauk Inżynieryjnych stosowanych w Mechanice i Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Pau et des Pays de l’Adour  w Pau we Francji.ORW-ELS Sp. z o.o. 37-310, NOWA SARZYNA ul. Leśna 2, tel./fax: +48 (17) 241 11 25, e-mail: poczta@orw-els.com
Copyrights © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone przez ORW-ELS.

certyfikat Nr Certyfikatu: NC - 310
ISO 9001:2008